DutchAnglers goes to court

Morgen is het zo ver, ik moet mijn bezwaarbrief verantwoorden bij de Kantonrechter te Zwolle. Wie deze site afgelopen zomer in de gaten gehouden heeft weet dat ik een forse boete kreeg voor het niet dragen van een dodemanskoord. Een regel en boete waar ik het absoluut niet mee eens ben, omdat deze regel niet doet waar hij voor in het leven geroepen is (bevorderen van de veiligheid) en ten tweede achterhaald is (technische inrichting). Voorzien van enkele citaten uit het binnenvaart politie reglement, die feitelijk de boete al tegenspreken hoop ik de rechter te kunnen overtuigen van mijn bezwaar. En wat de uitkomst ook is, jullie zullen er van horen hier op de site:

Reden boete: Veiligheid mijzelf en anderen in gevaar breng

In mijn opinie een onjuiste constatering, want:

–         Locatie: In het Rijk, voor de grote scheepvaart opengesteld binnenwater
–          Boot stuurloos na overboord vallen schipper
–          Opvarende kan zichzelf niet in veiligheid brengen
–          Opvarende kan geen reddingsactie uitvoeren
–          Onveilige situatie, zeker ’s winters

 

Binnenvaart Politie Reglement 

Artikel 1.04: Voorzorgsmaatregelen

–          De schipper moet, ook bij ontbreken van uitdrukkelijke voorschriften in dit reglement, alle voorzorgsmaatregelen nemen die volgens goede zeemanschap of door de omstandigheden waarin het schip of het samenstel zich bevindt zijn geboden, teneinde met name te voorkomen dat:
–          a.  het leven van personen in gevaar wordt gebracht;
–          b.  schade wordt veroorzaakt aan andere schepen of aan drijvende voorwerpen, dan wel aan oevers of aan werken en richtingen van welke aard ook die zich in de vaarweg of op de oevers daarvan bevinden;
–          c. de veiligheid of het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar wordt gebracht.

 Artikel 1.05: Afwijking van het reglement

–          De schipper moet in het belang van de veiligheid of de goede orde van de scheepvaart, voor zover dit door de bijzondere omstandigheden waarin het schip of het samenstel zich bevindt is geboden, volgens goede zeemanschap afwijken van de bepalingen van dit reglement.

Bron:
http://lexius.nl/binnenvaartpolitiereglement/artikel1.04
http://lexius.nl/binnenvaartpolitiereglement/artikel1.05
 

Goed zeemanschap

–          Varen, gebruik maken van gezond verstand
–          Kundigheid, veiligheid en vooruitzien

“Door het dragen van een dodemanskoord kan ik de veiligheid van mijzelf en mijn opvarende(n) niet garanderen, waarmee ik niet kan voldoen aan artikel 1.04: voorzorgsmaatregelen”

 

Technische inrichting boot:

Artikel 8.03 Inrichting

d. het schip is voorzien van een technische inrichting waardoor bij het onderbreken van de besturing de middelen tot voortbeweging onmiddellijk tot stilstand of nagenoeg tot stilstand komen; deze eis geldt niet voor een gesloten binnenbesturing;

 http://lexius.nl/binnenvaartpolitiereglement/artikel8.03

 –          Dodemanskoord, motor stopt met draaien
–          Huidige generatie motoren: knuppel (gashendel) los: het toerental zakt terug naar stationair
–          Boot ligt vrijwel direct stil (filmpje van gemaakt tijdens laatste visdag)
–          Boot ligt bijna stil, maar blijft bestuurbaar! Waarmee aan artikel 8.03d, 1.04 en 1.05 voldaan wordt
–          Opvarende kan mij redden en ons in veiligheid brengen
–          ’s Winters is opvarende snel bij mij, elke seconde telt

Alleen in de boot:

–          Dodemanskoord terecht
–          Boot vaart anders stationair door
–          Nu niet van toepassing

En voor wie het verslag van vorig jaar nog eens wil lezen/ gemist heeft: Link

Jullie horen van mij,

“And justice for all…”
Volkmar Strikkers

Gerelateerde artikelen:

Dit vind je misschien ook leuk...

5 reacties

 1. Hendrik-Jan Verheij schreef:

  Hehe Thijs… dat was in ieder geval een spectaculaire duik :)

  HJ

 2. Thijs schreef:

  Volkmar, zoals je weet heb ik op dezelfde wijze ook een boete kunnen ontlopen, daar is niks aan hehe. Succes in ieder geval!

  En zolang het niet te koud is kan het nog best grappig zijn om iemand overboord te zien vliegen, of niet HJ? :)

  Groetjes,

  Thijs

 3. Arno schreef:

  Ik heb uhm,.. ietwat ervaring met rechtspraak. Ik heb weinig rechtspraak meegemaakt waar voor mijn gevoel rechtvaardig werd gesproken.

  Ik hou de vingers voor je gekruist maar bedenk me dat je betoog eenvoudig onderuit lijkt te halen door een 2e dodemanskoord aan de motor te hangen.

  Zou je dat doen, dan voldoe je in mijn beleving aan alle voorschriften. Aan geschreven letters voldoen is immers het enige wat lijkt te tellen.

  En ach, zie het aan de zonnige kant. De werkplaatsen voor gedetineerde schijnen goed uitgerust te zijn waardoor je flink wat van je mooie jerkbaits kunt maken ;-)

 4. Ben schreef:

  Hi Volkmar,

  Roel en ik hebben ook iets dergelijks meegemaakt vorig jaar , helaas worden we hier geregeerd door “Master of puppets” ik ben ook geneigd om Guido te geloven maar hoop dat ik me vergis en jij je gelijk krijgt, veel succes.

  Gr
  Ben

 5. Guido schreef:

  Ik zou een advocaat zoeken. Net als bij een parkeerbon of snelheidsovertreding zal een rechter geneigd zijn de stem van het bevoegd gezag serieuzer te nemen dat dat van jou. Al moet ik zeggen dat ik als juridische leek ook wel aanknopingspunten zie in jouw betoog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *